نخ و نقشه تابلو فرش شامل طرح و رنگ و بافته که در اپر گذر زمان و تلاش بافنده و رنگرز بدست میاد

طراحی های نخ و نقشه های تابلو فرش و فرش دستبافت تبریز

همیشه نمون ای از هنر بافت فرش و تابلو فرش در دنیا بوده هست و هر

جا صحبت از هنر فرش و تابلو فرش باشه نام تبریز و سردرود در ایرانه که در دنیا تنین اندازه

و هنر نخ و نقشه تابلو فرش حاجی زاده هم جدا از این دایره هنر نیست

در بحث رنگ و رنگ رزی و طراحی تابلو فرش

قبلا توضیح داده شده که این کار نیاز به تجربه و مهارت زیادی دارد

در اوایل این کار با خطاهای زیادی انجام میشده ولی الان بصورت جدی با ظرافت زیادی انجام میشه-

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز ارزوی دیرینه طبیعت  که عس یادگار زینت خلق در همنوع خود میباشد

در سراسر دنیا و در ایران در شهر تبریز ودر 5 کیلومتری ان سردرود مهد تمدن تابلو فرش وجود دارد

که 75 درصد جمعیت ان در تولید و بافت و طراحی و رنگرزی تابلو فرش مشغول بکار هستن.

و در خلق چهره های ماندگار تابلو فرش سالهاست

عمر گرانبهای خود را در همین هنر بینظیر سپری کرده اند

در بازار بزرگ تبریز هم که انباشته ای از هنر و تولید تابلو فرش سردرود بچشم میخورد که باز حاصل دسترنج سردرودی هاست
حال برای پی بردن به معنی لطیف و  ظریف تابلو فرش باید
ان را همراه موسیقی غنی سنتی ایرانی بخصوص
با اواز ملایم استاد خسرو اواز ایران همنشین کرد و تار را فدای سر انگشت هنر از جنس ابریشم نمود
که شاید در دل سخت پسند طبیعت این هنر جای کند و در اعماق دل خلق رخنه و ریشه در سراسر دنیا کند

و اما بس در همین هنر که اساتید قدرتمندی در همه رشته های این هنر که در دل خاک خفته و که در زیر سایه خورشید به خلق این هنر مشغولند