نخ و نقشه اروپایی

در تصا ویر اروپایی د تابلو فرش و فرش دستبافت که بیشتر

از صحنه هایی نقاشی های خارجی از طراحان خارجی هست

در بیشتر نمایشگاه ها به نمایش گذاشته میشود

در طرحهای خارجی بیشتر

از تصاویری که به بیننده شادی و نشاط را القا میشه استفاده میکنن

مثل گفتگوی زن و مرد عاشقانه ها

– جمع خانواده – ایستگاه و گل فروشی خانم ها در دورنها ی متفاوت یا کافه –

ارایشگاه و اسب سواری و (نخ و نقشه اروپایی)

کودکان زیبا و عروسی ها و تاج گذاری ها و ….

میباشند که در تابلو فرش به بیننده و حتی به بافنده همان تابلو فرش انرژی و نشاط زیادی القا میکنن و باعث

خستگی نا پذیری بافنده و حتی دیگر کککنده گان کارهای فرشی مثل پرداخت یا روفه ویا رنگرز و .. میشوند

چنین طرحهایی که بیشتر از طرحهای دیگر بافته و تولید و به بازار عرضه میشوند طرفداران زیادی دارند

و از بهترین اینها به مهمانی وشام اخر .ونیز-هشت پری و مجلس پذیرای و … نام برد

که در مجموعه نخ و نقشه تابلو فرش حاجی زاده هم وارد زیادی در زیر شاخه اروپایی قبل رویت میباشد

در کل نخ و نقشه های اروپایی از نظر رنگ و تعداد سری و شید رنگ

مقدار بیشتری به طرحهای ایرانی یا ایات و گل و منظره و تندیس و زیر پایی دارند.

و به خاطر ان رنگرزی و حاظر کردن نخ و نقشه ان برای بفت بیشتر از دیگر طرحها زمانبر میباشد و همچنین طراحی اینوع طرح ها بهشتر به خاطر داشتن پرتره و صورت اشخاص کاری صبورانه از طراح خود را طلب دارد

نمایش 1–24 از 316 نتیجه

هم نفس

Europe_99.bmp

400 تومان

Europe_98.bmp

1,200 تومان

Europe_97.bmp

1,000 تومان

Europe_96.bmp

700 تومان

Europe_95.bmp

711 تومان

Europe_94.bmp

700 تومان

Europe_93.bmp

1,050 تومان

Europe_92.bmp

616 تومان

Europe_91.bmp

300 تومان

Europe_90.bmp

700 تومان

Europe_9.bmp

720 تومان

Europe_89.bmp

400 تومان

Europe_88.bmp

560 تومان

Europe_87.bmp

399 تومان

Europe_86.bmp

1,070 تومان

Europe_85.bmp

500 تومان

Europe_84.bmp

430 تومان

Europe_83.bmp

1,100 تومان

Europe_82.bmp

1,101 تومان

Europe_81.bmp

800 تومان

Europe_80.bmp

709 تومان

Europe_8.bmp

880 تومان

Europe_79.bmp

817 تومان